Hình Thức Thanh Toán

Hình Thức Thanh Toán Shop Đồng Hồ Đang Áp Dụng Trên Toàn Quốc:

– Đối với khu vực TP.HCM khách hàng nhận hàng và trả phí cho người vận chuyển gồm phí sản phẩm và phí vận
chuyển (nếu có).
– Đối với khu vực tỉnh, Khách hàng nhận hàng và trả phí đơn hàng + Phí vận chuyển cho đơn vị vận chuyển (như:
Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm, Viettel Post, VN Post, ……)

 – Hiện tại Shop chưa áp dụng phương thức thanh toán trực tuyến trên website nên sẽ không thu nhập
được thông tin gì từ tài khoản thanh toán online hay thẻ thanh toán trực tuyến của bạn. (Khi áp dụng chúng tôi sẽ
thông báo chính sách bảo mật cụ thể về hình thức thanh toán này).